Izvještaj sa Skupštine

Na izvanrednoj Skupštini društva Baranjska čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada Beli Manastir, održanoj 31. srpnja 2017.godine, nazočni članovi Skupštine: Tomislav Rob predstavnik Grada Belog Manastira, Anto Vukoje predstavnik Općine Darda, Deneš Šoja opunomoćeni predstavnik Općine Kneževi Vinogradi i Zvonko Rusić predstavnik Općine Petlovac, donijeli su odluku o imenovanju vršitelja dužnosti direktora…

Read article