Tvrtka Baranjska čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada osnovana je društvenim ugovorom 2005. godine od strane Općina Darda, Čeminac, Kneževi Vinogradi, Bilje, Draž, Popovac, Jagodnjak i Petlovac te Grada Belog Manastira kao većinskog vlasnika. U Trgovački sud u Osijeku tvrtka je upisana 10. studenoga 2005. godine.

Društvo je registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:

– Održavanje čistoće (čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena

odlagališta)

– Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje odlagališta)

– Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje

su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te

gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste)

– Skupljanje i odvoz drugog smeća

– Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti

– promidžba (reklama i propaganda)

– reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

– reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

– pripremni radovi na gradilištu

– rušenje građ. objekata i zemljani radovi

– izgradnja građ. objekata i dijelova objekata

– iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo

– iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme

– čišćenje svih vrsta objekata

– pogrebne i srodne djelatnosti

– kupnja i prodaja robe

– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

– izgradnja grobnica i grobnih mjesta

– postavljanje nadgrobnih spomenika

– preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja

– održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika

– vođenje grobljanskih knjiga

– održavanje javnih površina

– djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

– prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

– javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu

– prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

– prijevoz za vlastite potrebe

– održavanje komunalno-urbane opreme

– poljoprivredna djelatnost

– integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

– poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

– održavanje javnih površina

– tržnice na malo

– uzgoj cvijeća

– priprema zemljišta

– rezanje granja i podrezivanje živice