Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće pokretna je tehnička jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. U mobilnim reciklažnim dvorištima prikupljeni otpad koji su građani odvojili u kućanstvu skladišti se privremeno te se ne obrađuje. Aktivnosti postupanja s otpadom time ne završavaju u mobilnim reciklažnim dvorištima već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta koje potom uporabljuju ovlaštene tvrtke.

Baranjska čistoća svoje mobilno reciklažno dvorište koristi i kako bi nastavila s približavanjem svog djelovanja korisnicima putem omogućavanja plaćanja usluga Baranjske čistoće stanovnicima svih baranjskih mjesta koji svoje obveze mogu podmiriti i kod djelatnika Baranjske čistoće u vrijeme boravka mobilnog reciklažnog dvorišta na unaprijed najavljenoj lokaciji.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je od 08:00 do 13:00 sati, a raspored lokacija i datuma boravka mobilnog reciklažnog dvorišta prema jedinicama lokalne samouprave možete provjeriti u privitku: