Od ponedjeljka, 25. ožujka, mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće započinje s radom za 2024. godinu.

U odnosu na protekle godine, mobilno reciklažno dvorište će na isti datum boraviti u više naselja u određeno radno vrijeme naznačeno u priloženom rasporedu.

Podsjetimo, mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće pokretna je tehnička jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Za ostali otpad poput glomaznog ili problematičnog, korisnicima Baranjske čistoće omogućeno je odlaganje na fiksnim reciklažnim dvorištima kojima tvrtka upravlja.

Otpad dozvoljen za odlaganje na mobilnom reciklažnom dvorištu:

– papir i karton

– ambalaža od plastike, metala i stakla

– ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari

– ostala plastika, staklo i metali

– tekstil

– baterije i akumulatori

– lijekovi

– boje, tinta, ljepila, smole

– otpadna ulja (jestiva)

– EE otpad

– fluorescentne i štedne žarulje

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za 2024. godinu: