NAŠA LOKACIJA

Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir

KONTAKT TELEFON

Tel: 031 700 810
Fax: 031 700 809

EMAIL

info@baranjskacistoca.hr

Lokacija

INFO:

Baranjska čistoća

Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir

Tel: 031/700-810

Fax: 031/700-809

e-mail: info@baranjskacistoca.hr

Matični broj: 2000385

OIB: 48154012452

Šifra djelatnosti: 3811

Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-08/184-3

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 3.339.900,00 kuna

Poslovni računi:

IBAN: HR92 23400091 1102 9112 8 Privredna banka Zagreb

IBAN: HR59 25000091 1021 5771 5 Addiko Bank

Član uprave je Damir Paulić – direktor

Članovi Nadzornog odbora su:

– Miroslav Kosanović – Beli Manastir – predsjednik

– Aleksandar Kišćinal – Beli Manastir – član

– Ivan Božić – Beli Manastir – član

– Ivan Marušić – Darda – član

KONTAKTI:

CENTRALA   –   031/700-810

GLAVNA BLAGAJNA   –   031/700-822

POSLOVNI CENTAR ‘TRŽNICA’   –   031/246-722

POGREBNI URED   –   031/705-311

ODLAGALIŠTE:   –   099/213 0521

UPRAVA:

Direktor: Damir Paulić, dipl. oec.

damir@baranjskacistoca.hr

Tajnica: Nevenka Kolesarić

nevenka@baranjskacistoca.hr

Voditelj računovodstva: Marko Novaković, dipl.oec.

marko@baranjskacistoca.hr

Voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova: Ružica Bartolić Kukučka, struč. spec. ing. sec

ruzica@baranjskacistoca.hr

Voditeljica građevinsko – tehnoloških i projektnih poslova: Senka Sović, ing. građ.

senka@baranjskacistoca.hr

Voditelj koordinacije poslovnih procesa i opreme: Vjekoslav Perišin, mag. ing. techn. aliment.

vjekoslav@baranjskacistoca.hr

Voditelj transporta i distribucije: Leonard Feher, mag. ing. traff

leonard@baranjskacistoca.hr

Voditelj odjela gospodarenja otpadom: Stevan Ristić, mag. ing. traff

stevan@baranjskacistoca.hr

Voditelj pogrebnog ureda: Srđan Grujić

srdan@baranjskacistoca.hr

Voditelj odjela održavanja javnih površina: Dario Vargek