Sortirnica za korisni otpad Baranjske čistoće nalazi se na prostoru belomanastirskog odlagališta na adresi Bele Bartoka 24A. Ovo moderno postrojenje jedinstveno na našem području pušteno je u rad 2020. godine.