Zahtjev za mirovanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Obavještavamo korisnike usluga Baranjske čistoće, koji javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada žele staviti u status mirovanja, kako je od sada i ovim putem moguće preuzeti pripadajući Zahtjev. Zahtjev je potrebno preuzeti te ispunjen uz traženu popratnu dokumentaciju dostaviti pismenim putem na adresu Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, putem elektroničke pošte na e-mail obrasci@baranjskacistoca.hr…

Read article

Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada

Svi korisnici usluga Baranjske čistoće koji se još uvijek nisu izjasnili o broju odvoza miješanog komunalnog otpada koji odgovara njihovim vlastitim potrebama ili žele izmijeniti trenutne podatke, od sada i ovim putem mogu preuzeti Izjavu o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada. Navedena Izjava predstavlja obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o…

Read article

Zahtjev za odvoz krupnog zelenog otpada

Projekt ‘Biootpad’ koji podrazumijeva besplatan odvoz vrtnog i zelenog otpada putem specijaliziranih vreća ili smeđih posuda, Baranjska čistoća nedavno je proširila i na uslugu preuzimanja većih količina navedenog otpada s kućne adrese. Svi korisnici kojima dosadašnji oblici predaje zelenog otpada ne zadovoljavaju potrebe zbog ograničenih kapaciteta, svoje ostatke rušenja i rezanja stabala, veće količine granja…

Read article

Internetsko savjetovanje o Prijedlogu o cijeni – Općine Bilje i Darda

Objavljujemo Prijedloge o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, nastale na temelju Zakona o gospodarenju otpadom, Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općina Bilje i Darda te Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjska čistoća. Uz Prijedloge o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada nalaze se i Obrasci sudjelovanja u internetskom savjetovanju o Prijedlogu o cijeni usluge prikupljanja…

Read article