Kako bi podržali odgovorno ponašanje prema otpadu i okolišu, ovim putem donosimo upute za razvrstavanje otpada radi uspješnog procesa prijelaza na odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom, ciljevi gospodarenja otpadom, koji se propisuju radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru, govore kako u svrhu doprinosa kružnom gospodarstvu Europske unije, Republika Hrvatska treba ostvariti sljedeće ciljeve:

  1.  najmanje 50% ukupne mase otpada proizvedenog u kućanstvima i otpada iz drugih izvora čiji tokovi otpada su slični toku otpada iz kućanstva, uključujući barem papir, metal, plastiku i staklo, mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu
  • najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine
  • najmanje 60% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2030. godine i
  • najmanje 65% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2035. godine.

Sve u svemu, cilj je potaknuti korisnike na odvojenu predaju otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biootpada u proizvedenom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje.

Recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje ukupnih količina otpada započinju odvajanjem i zato ćemo u nastavku pojasniti kako pravilno odvajati otpad.

U većini se studija o gospodarenju otpadom navodi kako sortiranje odnosno razvrstavanje počinje na kućnom pragu. Ako se otpad pravilno rasporedi odmah u domaćinstvu, tada je odlaganje i saniranje uvelike olakšano. Za početak, ponovimo kako postoje zasebne posude za svaku vrstu otpada, a većina korisnika Baranjske čistoće posjeduje posudu za miješani komunalni otpad, te razvrstane papir i plastiku.

Miješani komunalni otpad se na području djelovanja Baranjske čistoće odlaže u crnu ili zelenu posudu, ovisno o lokaciji. U navedenu se posudu odlaže samo ono što nikako nije moguće iskoristiti i to uz upotrebu vrećica. Nakon što smo odvojili sav koristan otpad koji se može razvrstati, u posudu za miješani komunalni otpad odlažemo, primjerice, zamašćene papire i krpe, spužve, vlažne maramice, ostatke duhana, higijenske uloške, pelene, sadržaj vrećice usisavača ili stiropor.

Iako nije pravilo, iz razloga što većina korisnika Baranjske čistoće u kućanstvu još uvijek ne posjeduje spremnik za odlaganje biootpada, dozvoljeno je u miješani komunalni otpad odlagati i otpad kao što je onaj kuhinjski pod kojim smatramo ostatke i kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatke kruha ili listova salate, dok se ostali biootpad kao što je uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice odlaže u besplatne sprecijalizirane vreće o čemu više u nastavku teksta. Svi korisnici koji posjeduju smeđe posude namijenjene biorazgradivom komunalnom otpadu, sav navedeni dozvoljeni otpad odlažu u posudu za biootpad bez korištenja plastičnih vrećica ili vreća.

Ukoliko je moguće, potičemo sve korisnike na kompostiranje u kućanstvima jer takav se otpad može odvojiti od preostalog reciklabilnog otpada, a kada je kompost spreman za upotrebu dobiva se ekološki prihvatljivo gnojivo za primjerice prihranu biljaka. Sve u svemu, ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada, u ukupnoj količini miješani komunalni otpad zauzima 15 do 30%.

Sljedeći spremnici koje ćemo spomenuti su oni plave boje i u njih se odlaže otpadni papir. Točnije, prihvatljiv otpad ovdje su novine, časopisi, prospekti, katalozi, bilježnice, knjige, slikovnice, pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape i kartonske kutije, ali bez  ljepljive trake, plastike ili stiropora, te višeslojna ambalaža odnosno tetrapak. U plave spremnike ne smije se odlagati otpad kao što su indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete ili pelene.

žute spremnike namijenjene otpadnoj plastici treba odlagati polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu, boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje ili od kozmetike, zatim čaše i posude od jogurta ili sira, ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjesnastog polistirena tj. stiropora, te ostale proizvode od plastike poput boca za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. U spremnike za plastiku se ne smije odlagati plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja, plastičnu ambalažu i limenke s ostacima kemikalija, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, te boce i limenke pod tlakom.

Uz navedena pravila za odlaganje miješanog komunalnog otpada, biootpada te otpadnog papira i plastike koje se trenutno odvozi na tjednoj, odnosno mjesečnoj bazi, recimo i kako odložiti vrste otpada koje Baranjska čistoća odvozi od korisnika četiri puta godišnje. Ovdje mislimo na otpadni metal i staklo koje svi oni koji nemaju odgovarajuće posude mogu odložiti i pripremiti za odvoz u drugim posudama koje posjeduju, određenim kutijama ili vrećicama, ali važno je kako treba biti naglašeno što je odloženo, na način da se napiše vrsta otpada ili odloži u prozirne vrećice.

U spremnik za metal se odlaže isprane limenke i konzerve, metalne poklopce i čepove ili aluminijsku foliju, a nisu prihvatljive metalne cijevi, alati, žice, ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari, ambalaža sprejeva i boce pod tlakom, ambalaža boja i lakova te metalizirani papir. U spremnike za staklo treba odlagati samo staklenu ambalažu kao što su boce ili staklenke, a odlagati se ne smiju prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna, žarulje i fluorescentne svjetiljke, te porculanski i keramički predmeti.

Korisnicima iz baze Baranjske čistoće od ove je godine omogućeno i besplatno preuzimanje specijaliziranih vreća za zeleni otpad u količinama prema vlastitim potrebama. Mjesečni odvoz odnosi se isključivo na vrtni i zeleni otpad kao što su uvelo cvijeće, trava, lišće, granje i sl.

Za kraj, recimo i to da o kojoj god se vrsti otpada koji smo spomenuli radi, on treba biti primjereno odložen u spremnik na način da je poklopac spremnika uvijek zatvoren. Jednako tako, prema uputama o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom, otpad se odlaže u spremnik bez sabijanja tako da prilikom pražnjenja u potpunosti gravitacijski ispadne iz spremnika.

Uz sve navedeno, putem poveznice provjerite i što smatramo glomaznim otpadom koji Baranjska čistoća odvozi od korisnika besplatno jednom godišnje.