Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada provodi se prema rasporedu:

Ponedjeljak: općine Draž, Popovac i Kneževi Vinogradi

Utorak: Beli Manastir i prigradska naselja

Srijeda: općina Darda

Četvrtak: općine Čeminac, Jagodnjak i Petlovac

Raspored dvotjednog odvoza miješanog otpada za 2024. godinu: