Opasni otpad ne smije se odlagati zajedno sa ostalim otpadom jer tada kontaminira i njega te na taj način nastaje velika količina opasnog otpada a to je opsanost za zdravlje ljudi i okoliš u kojem živimo.

Preuzmite dokument