Putem priložene poveznice na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možete provjeriti propise iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

https://www.fzoeu.hr/hr/propisi/propisi_iz_podrucja_zastite_okolisa_i_gospodarenja_otpadom/