Putem priloženih poveznica na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja možete provjeriti propise iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

https://www.fzoeu.hr/hr/propisi/propisi_iz_podrucja_zastite_okolisa_i_gospodarenja_otpadom/

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/zakoni-i-propisi-7637/zakoni-i-propisi-iz-podrucja-gospodarenja-otpadom/7593