Gradsko odlagalište u Belom Manastiru nalazi se u uporabi od 1960. godine kada je tadašnje vijeće Skupštine općine odredilo lokaciju na adresi Bele Bartoka 24A. Odlagalište je smješteno u industrijskoj zoni grada na prostoru bivšeg kopa gline te je od najbližeg objekta udaljeno približno 200 metara. 03.01.2005. odlagalište je dobilo lokacijsku dozvolu za sanaciju i zatvaranje, a nešto kasnije i građevinsku dozvolu.

Na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru u vlastitoj organizaciji nije moguća predaja i odlaganje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava ili iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali kao što je papir, staklo i dr. Posjedovanjem dozvole za gospodarenje otpadom koja omogućuje obavljanje djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom Baranjska čistoća d.o.o. jedini je ovlašteni odlagatelj otpada na prostoru navedene građevine za odlaganje otpada.

Kontakt telefon – 099/213 0521