Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada

Svi korisnici usluga Baranjske čistoće koji se još uvijek nisu izjasnili o broju odvoza miješanog komunalnog otpada koji odgovara njihovim vlastitim potrebama ili žele izmijeniti trenutne podatke, od sada i ovim putem mogu preuzeti Izjavu o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada. Navedena Izjava predstavlja obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o…

Read article