Od sutra odvoz biootpada iz višestambenih zgrada

Od petka, 26. svibnja, odvoz biootpada na području Belog Manastira uključit će i lokacije višestambenih zgrada na kojima su postavljeni novi smeđi kontejneri od 1100 litara. Pražnjenje smeđih posuda u okviru projekta ‘Biootpad’ provodi se svakog petka uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane posude. Podsjećamo sve koji će tek započeti s odvajanjem…

Read article