Smeđi kontejneri u Belom Manastiru

Baranjska čistoća započela je s postavljanjem kontejnera zapremnine 1100 litara namijenjenih odlaganju biootpada u višestambenim zgradama. Nove kontejnere osigurao je Grad Beli Manastir, kao i dodatne posude od 10 litara koje će poslužiti kako bi se odvojeni otpad mogao privremeno odložiti u unutarnjim prostorijama bez uporabe plastičnih vrećica i bez širenja neugodnih mirisa.

Read article