Odgovor na upite o smanjenju broja odvoza miješanog komunalnog otpada

Povodom upita korisnika o odvozu miješanog komunalnog otpada u novoj godini, ovim putem donosimo pojašnjenje vezano uz najavljeno smanjenje broja odvoza. Smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada na dvotjedni režim Baranjska čistoća d.o.o. nije uvela s početkom 2022. godine i trenutno se odvoz i dalje vrši prema dosadašnjem rasporedu. Raspored dvotjednog načina odvoza, koji je…

Read article