Odgovor na pritužbe korisnika

Povodom pritužbi korisnika usluga kako miješani komunalni otpad nije odvezen s obračunskog mjesta u okviru redovnog odvoza, podsjećamo na nove upute za razvrstavanje otpada radi uspješnog procesa prijelaza na odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom. Praćenjem aktivnosti korisnika i kontrolom sadržaja predane posude, djelatnici Baranjske čistoće utvrdili su nepravilnosti u vidu odlaganja neprimjerene vrste otpada,…

Read article