Projekt ‘Okolišni poticaj za vrtiće i škole’

Kako bi pridonijela smanjenju količine miješanog komunalnog otpada izdvajanjem papira, plastike, metala i stakla te ostvarila primjer dobre prakse, Baranjska čistoća u sklopu daljnjeg razvijanja nadogradnje vlastitog sustava odvojenog prikupljanja otpada i nastavka projekta ‘Okolišni poticaj’ i ove godine planira suradnju sa svim baranjskim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Svi zainteresirani pozivaju se na uključenje…

Read article