Novo reciklažno dvorište u Bilju

U ponedjeljak, 2. studenoga, s radom je započelo reciklažno dvorište u Bilju. Komunalna građevina čiji je investitor Općina Bilje sufinancirana je iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok je za upravljanje zadužena Baranjska čistoća. Ovo četvrto po redu reciklažno dvorište na području Baranje omogućuje svim fizičkim osobama koje su korisnici…

Read article