Gradsko odlagalište nalazi se na adresi Bele Bartoka 24i u funkciji je od 1960.god čiju lokaciju je odabralo tadašnje vijeće Skupštine općine.

Odlagalište ( deponij ) je smješteno u industrijskoj zoni grada, na prostoru bivšeg kopa gline, udaljenosti od najbližeg objekta cca 200m.Gradsko odlagalište je 03.01.2005. dobilo lokacijsku dozvolu za sanaciju i zatvaranje a kasnije i građevinsku dozvolu.Sanacija odlagališta je u tijeku a do 31.12.2018. mora biti zatvoreno.

Svaki korisnik koji dovozi otpad na odlagalište mora imati PRATEĆI LIST ( može ga dobiti i popuniti na Odlagalištu-prostorija za zaposlene)

Zabranjuje se neodobreni ulazak svim nezaposlenima osobama.Svaki otpad dovezen na Odlagalište se pregledava.

OPASNI OTPAD NE MOŽE SE ODLAGATI NA ODLAGALIŠTU.

Preuzmite dokument