Baranjska čistoća d.o.o. radi na promjenama u pristupu,obrazovanju i ponašanju prema otpadu s jednim jedinim ciljem a to je: povećanje reciklaže otpadnih sirovina.

Stručni tim za edukaciju Senka Sović ing.građ. Nevenka Kolesarić nast.raz.nastave i Vjekoslav Perišin mag.ing.tech.aliment.održavao je prezentacije tijekom 2013/2014 na području cijele Baranje. Pod nazivom EKO BARANJA skupljeni su programi o razvrstavanju otpadom,gospodarenju otpadom te Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Stručni tim izradio je 4 programa.

S obzirom da je edukacija važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kontinuirano od siječnja do srpnja ove godine educirali smo naše korisnike putem prezentacija na temu:
E K O BARANJA- Razvrstavanje i gospodarenje otpadom,te drugim edukacijskim materijalima.

Odrađeno je 98 prezentacija i educirano 3.465 sudionika.
U edukaciju su bili uključeni svi ravnatelji osnovnih i srednjih škola,dječjih vrtića,gradonačelnik grada B.Manastira sa suradnicima i načelnici svih devet baranjskih jedinica lokalne samouprave sa svojim suradnicima te građani grada Belog Manastira,prigradskih naselja i svih naselja Baranje.

Edukacija je vrlo važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i kao takva zaslužuje konstantnu aktivnost.