Reciklažno dvorište je otvoreno u cilju sakupljanja sekundarnih sirovina primarnim odvajanjem korisnog otpada sa odgovarajućim spremnicima za određene komponente otpada.

Trenutno se odvojeno sortiraju i privremeno skladište slijedeće komponente otpada:
STARI PAPIR, OTPADNA PLASTIKA I PLASTIČNE FOLIJE, OTPADNO STAKLO, OTPADNI METAL, OTPADNE GUME ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD.

Planiramo u dogledno vrijeme napraviti raspored posuda,kontejnera i opreme u skladu sa potrebama korisnika koji se nalaze u zoni sakupljanja miješanog komunalnog otpada

RADNO VRIJEME: svaki radni dan od 7.00 – 17.00h a subotom od 7.00 – 12.00h

Korisnici mogu odložiti otpad (količina-2m3) besplatno jednom godišnje na našem odlagalištu
OPASNI OTPAD NE MOŽE SE ODLAGATI NA ODLAGALIŠTU.

Preuzmite dokument