Novi raspored odvoza razvrstanog otpada – papir, plastika, staklo i metal.

Ponedjeljak: općine Petlovac i Čeminac

Utorak: općine Darda i Jagodnjak

Srijeda: općine Popovac i Kneževi Vinogradi

Četvrtak: općina Draž

Petak: Beli Manastir i prigradska naselja