Što smatramo glomaznim otpadom?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, krupni odnosno glomazni otpad definira se kao predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Osnovne vrste predmeta i tvari koje smatramo krupnim otpadom dijele se na kupaonsku opremu, stvari za djecu, zatim podne obloge, namještaj, kuhinjsku opremu,…

Read article

Oslobađanje plaćanja usluge gospodarenja otpadom

Korisnici Baranjske čistoće koji žele podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja troškova usluge gospodarenja otpadom za 2021. godinu mogu ga predati u prostorijama Baranjske čistoće (Ulica Republike 11, Beli Manastir) u radnom vremenu od 7:00 do 15:00 sati. Korisnik javne usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge isključivo za nekretninu koja se trajno ne…

Read article

Projekt ‘Biootpad’ – nova usluga gospodarenja otpadom

Baranjska čistoća u okviru aktivnosti gospodarenja otpadom uskoro uvodi novu uslugu za korisnike s područja cijele Baranje. Projekt ‘Biootpad’ predstavlja besplatan odvoz vrtnog i zelenog otpada (uvelo cvijeće, trava, lišće, granje i sl.) koji će se prikupljati isključivo u specijaliziranim kodiranim vrećama. Korisnici iz baze Baranjske čistoće će tijekom veljače moći besplatno vreće preuzeti i…

Read article