Započeo odvoz biorazgradivog otpada

Djelatnici Baranjske čistoće danas su prvi put izvršili odvoz razvrstanog biorazgradivog komunalnog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava te zeleni otpad. Korisnicima s područja dijela Ulice Vladimira Nazora u Belom Manastiru, na koju je u trenutnoj etapi razvoja projekt ‘Biootpad’ ograničen, zahvaljujemo na poštivanju preporuka i savjesnom odlaganju otpada u nove…

Read article

Što odlagati u smeđu posudu?

Povodom sutrašnjeg početka provedbe pilot projekta Baranjske čistoće na prostoru dijela Belog Manastira, podsjećamo sve uključene što i na koji način odlagati u smeđe posude namijenjene biootpadu. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva,…

Read article

Odvoz biootpada od 3. rujna

Podsjećamo kako u petak, 3. rujna, Baranjska čistoća započinje s provedbom pilot projekta koji se odnosi na prikupljanje biološkog razvrstanog komunalnog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava. Korisnicima s područja dijela Ulice Vladimira Nazora u Belom Manastiru besplatno su podijeljene nove posude smeđe boje čije će se pražnjenje provoditi u tjednom…

Read article