Odvoz glomaznog otpada od 8. svibnja

Ovogodišnji besplatni odvoz glomaznog otpada s obračunskog mjesta korisnika usluge provest će se prema sljedećem rasporedu: 08.05. (ponedjeljak) i  09.05. (utorak) – Beli Manastir i prigradska naselja 10.05. (srijeda) – općine Darda, Čeminac i Jagodnjak 11.05. (četvrtak) – općine Kneževi Vinogradi i Petlovac 12.05. (petak) – općine Draž i Popovac Za odvoz glomaznog otpada predviđeni…

Read article

Anketni upitnik o količini biootpada

Korisnici Baranjske čistoće koji su se putem Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada potvrdno izjasnili o kućnom kompostiranju otpada i na temelju toga koriste povoljnost umanjenja mjesečnog računa za uslugu gospodarenja odpadom u iznosu od 0,67 eura, uz račune za mjesec travanj u omotnicama će pronaći i anketni list koji predstavlja dopunu Izjavi…

Read article