Pružamo uslugu prikupljanja reciklabilnih vrsta otpada

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, otpad se mora sakupljati odvojeno te se ne smije miješati s drugim otpadom i tvarima koja imaju drukčija svojstva. Prema istom Zakonu, korisnici iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, podliježu općoj obvezi odvojenog sakupljanja otpada te su dužni ovlaštenoj osobi odvojeno od ostalog otpada predati opasni otpad, otpadni papir, metal,…

Read article

Poziv na sklapanje ili izmjenu ugovora

Temeljem uvida u registre ministarstava Republike Hrvatske, Baranjska čistoća d.o.o. ustanovila je kako u svojoj bazi korisnika nema izvjestan broj adresa na kojima su prijavljene određene djelatnosti. Ovim putem obavještavamo osobe koje predstavljaju navedene slučajeve kako su prema Zakonu o gospodarenju otpadom dužni koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina. Jednako tako,…

Read article