Direktor Paulić na konferenciji o plastičnom otpadu

Na konferenciji ‘PLASTIKA 2024.’, održanoj 19. siječnja u zagrebačkom hotelu Westin, organiziranoj od strane časopisa za komunalno gospodarstvo Komunal, sudjelovao je i direktor Baranjske čistoće Damir Paulić. Konferencija je, između ostalog, obradila aktualne teme u području kružnog gospodarstva, primjene inovacija, novih tehnologija i učinkovitih rješenja za smanjenje količine ambalažnog otpada, posebice plastike u komunalnom otpadu,…

Read article