Što smatramo glomaznim otpadom?

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, krupni odnosno glomazni otpad definira se kao predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Osnovne vrste predmeta i tvari koje smatramo krupnim otpadom dijele se na kupaonsku opremu, stvari za djecu, zatim podne obloge, namještaj, kuhinjsku opremu,…

Read article