Novi kontejneri za zgrade

Baranjska čistoća je započela s uklanjanjem starih i podjelom 360 novih PVC spremnika zapremine 1100 litara namijenjenih višestambenim zgradama na području grada Belog Manastira. Riječ je o kontejnerima za razvrstani otpad – papir, plastiku i staklo, dok će trenutni metalni kontejneri za primopredaju miješanog komunalnog otpada i dalje ostati u uporabi. Ujedno, u suradnji s…

Read article