Poziv vlasnicima vikendica u općini Draž

Odlukom Općine Draž, kontejneri namijenjeni odlaganju miješanog komunalnog otpada koji su raspoređeni po vikend – naseljima diljem općine, uskoro će biti trajno uklonjeni s trenutnih lokacija i odlaganje otpada više neće biti moguće na dosadašnji način. Ovim povodom, Baranjska čistoća poziva vlasnike nekretnina za odmor na navedenim područjima na suradnju i potpisivanje Ugovora o preuzimanju…

Read article

Novi projekt u Belom Manastiru – biorazgradivi kuhinjski otpad

U nastavku razvijanja aktualnog projekta ‘Biootpad’, Baranjska čistoća će uskoro pokrenuti pilot projekt vezan uz biološki razvrstani komunalni otpad. Određenom broju korisnika, za početak samo s područja grada Belog Manastira, bit će isporučena nova posuda smeđe boje koja će služiti prikupljanju isključivo biološkog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava. Nakon isporuke…

Read article

Javni autobusni prijevoz u Belom Manastiru

Baranjska čistoća će tijekom srpnja započeti s realizacijom najavljivanog projekta ‘Gradske autostaze’. Riječ je o komunalnom linijskom prijevozu putnika, odnosno javnom cestovnom prijevozu na području Belog Manastira i prigradskih naselja koji će za sve korisnike usluge biti besplatan. U prvotnom, probnom razdoblju koji bi prema planovima trebao trajati do rujna ove godine, aktivna će biti…

Read article