Internetsko savjetovanje o Prijedlogu o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Objavljujemo Prijedloge o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, nastale na temelju Zakona o gospodarenju otpadom, Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općina Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjska čistoća. Uz Prijedloge o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada nalaze se i Obrasci…

Read article

Privremeno radno vrijeme blagajne

Obavještavamo korisnike kako će zbog korištenja godišnjih odmora, radno vrijeme glavne blagajne Baranjske čistoće na adresi Ulica Republike 11, Beli Manastir, privremeno biti skraćeno. Do zaključno dana 02. rujna, radno vrijeme blagajne je radnim danom između 07:00 i 14:30 sati. Od ponedjeljka, 05. rujna, blagajna će raditi prema uobičajenom radnom vremenu između 07:00 i 19:00…

Read article