Upute za kompostiranje

ŠTO KOMPOSTIRATI ? Ostatke od voća i povrća, ljuske od jaja, od krumpira, lišće, suho granje, otpalo voće, talog od kave, vrećice od čaja, piljevinu, koru drveta, slamu… ŠTO NE KOMPOSTIRATI? Kuhane i tekuće ostatke hrane, ostatke mesa i ribe, pepeo, novinski papir i časopise u boji, ulje, obojeno drvo i lakirano drvo, mliječne proizvode,…

Read article