Orezivanje visokih stabala na području Belog Manastira

Baranjska čistoća obavještava kako će se 7., 8. i 11. veljače prema nalogu Grada Belog Manastira provoditi orezivanje visokih stabala na području ulica Imre Nagya (kod mljekare) i Alojzija Stepinca, te na području parka u Ulici Nikole Tesle. Zbog sigurnosti se mole korisnici parkirnih mjesta da ne ostavljaju svoje automobile na dijelovima parkirališta gdje će…

Read article

Raspored odvoza otpadnog metala – veljača 2019.

Obavještavamo sve korisnike Baranjske čistoće kako će odvoz otpadnog metala za veljaču 2019. godine ići prema sljedećem rasporedu:   11.02.2019.      općine Jagodnjak i Petlovac 12.02.2019.      općine Darda i Čeminac 13.02.2019.      općina Bilje 14.02.2019.      općine Draž i Popovac 15.02.2019.      Beli Manastir i prigradska naselja 16.02.2019.      općina Kneževi Vinogradi   Korisnici su dužni sve kategorije otpada odvajati…

Read article

Upute o postupanju s otpadom

Upute o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim otpadom i reciklabilnim korisnim komunalnim otpadom: Razvrstavanje otpada 20 02 01* biorazgradivi otpad (zeleni otpad, ostali kompostabilni otpad -životinjske fekalije, kora, trava, izmet – životinjski, gnoj – životinjski, otpad iz vrtova, zeleni otpad, otpad iz vrtlarstva, biljno tkivo, otpad iz parkova i vrtova, tkivo – biljno, drveće,…

Read article