Baranjska čistoća na konferenciji o otpadu

U Zagrebu će se sutra, 25. ožujka, u organizaciji časopisa Komunal, održati konferencija pod nazivom ‘Tehnologije za otpad i recikliranje’ na kojoj će se govoriti o trendovima u odvajanju i korištenju otpadnih sirovina uz predstavljanje inovativnih tehnologija. Konferencija će u dva tematska bloka obraditi teme kao što su sortirnice i kompostane, reciklažna dvorišta, drobilice i…

Read article

Pola godine projekta ‘Gradske autostaze’

Javni autobusni prijevoz na području Belog Manastira i prigradskih naselja, koji je za sve korisnike usluge besplatan, ovih je dana obilježio prvih šest mjeseci prometovanja. Putem 18 stajališta, gradski autobusi do sada su prevezli više od pet tisuća putnika kojima je na raspolaganju pet dnevnih ruta koje počinju i završavaju na belomanastirskom autobusnom kolodvoru, radnim…

Read article