Internetsko savjetovanje o Prijedlogu o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Objavljujemo Prijedlog o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada nastao na temelju Zakona o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Belog Manastira i Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjska čistoća. U privitku se nalazi i Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju o navedenom Prijedlogu o cijeni, a…

Read article