Kompostana u Belom Manastiru

Krajem prošle godine Baranjska čistoća završila je natječaj za izbor projektanta budućeg postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje biorazradivog otpada na području Gradskog odlagališta u Belom Manastiru. U suradnji s Gradom Belim Manastirom će se tijekom 2022. godine raditi na što bržoj izradi projektne dokumentacije i intenzivirati aktivnosti vezane uz projekt kompostane kako bi se potpuno spremno…

Read article

Podjela novih posuda za biološki otpad

Nakon zaprimanja novih 1000 komada, Baranjska čistoća danas je nastavila s besplatnom podjelom posuda smeđe boje koje služe prikupljanju isključivo razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava. Pražnjenje smeđih posuda u okviru projekta ‘Biootpad’ provodi se u tjednom režimu, svakog petka, uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane…

Read article

Rekorder projekta ‘Okolišni poticaj’

Ovaj tjedan je na prostoru belomanastirskog reciklažnog dvorišta Baranjska čistoća zaprimila najveću dosadašnju količinu prikupljenog reciklabilnog razvrstanog otpada. Korisnik iz Belog Manastira je predao oko 2,5 tone otpadog papira te si na taj način osigurao mogućnost isplate od gotovo 500 kuna u gotovini. Sve pohvale gospodinu na trudu i primjeru! Podsjetimo, ‘Okolišni poticaj’ predstavlja poticajnu…

Read article