Pružamo uslugu prikupljanja reciklabilnih vrsta otpada

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, otpad se mora sakupljati odvojeno te se ne smije miješati s drugim otpadom i tvarima koja imaju drukčija svojstva. Prema istom Zakonu, korisnici iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, podliježu općoj obvezi odvojenog sakupljanja otpada te su dužni ovlaštenoj osobi odvojeno od ostalog otpada predati opasni otpad, otpadni papir, metal,…

Read article