Više od milijun jedinica povratne ambalaže u 2023. godini

Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 2006. godine i predstavlja djelatnosti sakupljanja i obrade otpadne ambalaže te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti s ciljem sprečavanja odlaganja otpadne ambalaže na deponije zbog štete za okoliš koja odlaganjem otpadne ambalaže na deponije nastaje, ali i zbog ekonomske štete jer se radi o energetski vrijednim…

Read article