Internetsko savjetovanje o Prijedlogu o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Objavljujemo Prijedlog o cijeni usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada nastao na temelju Zakona o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Belog Manastira i Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjska čistoća. U privitku se nalazi i Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju o navedenom Prijedlogu o cijeni, a…

Read article

Privremeno radno vrijeme blagajne

Obavještavamo korisnike kako će zbog korištenja godišnjih odmora, radno vrijeme glavne blagajne Baranjske čistoće na adresi Ulica Republike 11, Beli Manastir, privremeno biti skraćeno. Do zaključno dana 20. svibnja, radno vrijeme blagajne je radnim danom između 07:00 i 15:00 sati. Od ponedjeljka, 23. svibnja, blagajna će raditi prema uobičajenom radnom vremenu između 07:00 i 19:00…

Read article