Onemogućeno odlaganje građevinskog otpada

Obavještavamo korisnike kako zbog popunjenosti kapaciteta Baranjska čistoća trenutno ne zaprima građevinski otpad na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru. Fizičke osobe i dalje mogu određenu količinu građevinskog otpada predati na reciklažna dvorišta u Belom Manastiru, Kneževim Vinogradima i Dardi, dok pravne osobe, odnosno poslovni subjekti svoj proizvodni otpad nemaju pravo odlagati na reciklažna dvorišta. Reciklažno…

Read article