Raspored odvoza otpadne plastike – ožujak 2019.

Obavještavamo sve korisnike Baranjske čistoće kako će odvoz otpadne plastike za ožujak 2019. godine ići prema sljedećem rasporedu: 25.03.2019.      općine Jagodnjak i Petlovac 26.03.2019.      općine Darda i Čeminac 27.03.2019.      općina Bilje 28.03.2019.      općine Draž i Popovac 29.03.2019.      Beli Manastir i prigradska naselja 30.03.2019.      općina Kneževi Vinogradi Korisnici su dužni sve kategorije otpada odvajati zasebno u…

Read article

Mobilno reciklažno dvorište

Na prostoru belomanastirske tržnice u srijedu, 20. ožujka., u prijepodnevnim satima Baranjska čistoća održat će predstavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta. Riječ je o pokretnoj tehničkoj jedinici koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. U mobilnim reciklažnim dvorištima prikupljeni otpad koji su građani odvojili u kućanstvu skladišti se privremeno te…

Read article

Raspored odvoza otpadnog papira – ožujak 2019.

Obavještavamo sve korisnike Baranjske čistoće kako će odvoz otpadnog papira za ožujak 2019. godine ići prema sljedećem rasporedu:   18.03.2019.      općine Jagodnjak i Petlovac 19.03.2019.      općine Darda i Čeminac 20.03.2019.      općina Bilje 21.03.2019.      općine Draž i Popovac 22.03.2019.      Beli Manastir i prigradska naselja 23.03.2019.      općina Kneževi Vinogradi   Korisnici su dužni sve kategorije otpada odvajati…

Read article