Upute o postupanju s otpadom

Upute o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim otpadom i reciklabilnim korisnim komunalnim otpadom: Razvrstavanje otpada 20 02 01* biorazgradivi otpad (zeleni otpad, ostali kompostabilni otpad -životinjske fekalije, kora, trava, izmet – životinjski, gnoj – životinjski, otpad iz vrtova, zeleni otpad, otpad iz vrtlarstva, biljno tkivo, otpad iz parkova i vrtova, tkivo – biljno, drveće,…

Read article