Raspored odvoza otpadne plastike – veljača 2019.

Obavještavamo sve korisnike Baranjske čistoće kako će odvoz otpadne plastike za veljaču 2019. godine ići prema sljedećem rasporedu:   25.02.2019.      općine Jagodnjak i Petlovac 26.02.2019.      općine Darda i Čeminac 27.02.2019.      općina Bilje 28.02.2019.      općine Draž i Popovac 01.03.2019.      Beli Manastir i prigradska naselja 02.03.2019.      općina Kneževi Vinogradi   Korisnici su dužni sve kategorije otpada odvajati…

Read article

Raspored odvoza otpadnog papira – veljača 2019.

Obavještavamo sve korisnike Baranjske čistoće kako će odvoz otpadnog papira za veljaču 2019. godine ići prema sljedećem rasporedu:   18.02.2019.      općine Jagodnjak i Petlovac 19.02.2019.      općine Darda i Čeminac 20.02.2019.      općina Bilje 21.02.2019.      općine Draž i Popovac 22.02.2019.      Beli Manastir i prigradska naselja 23.02.2019.      općina Kneževi Vinogradi   Korisnici su dužni sve kategorije otpada odvajati…

Read article