Kompostana u Belom Manastiru

Krajem prošle godine Baranjska čistoća završila je natječaj za izbor projektanta budućeg postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje biorazradivog otpada na području Gradskog odlagališta u Belom Manastiru. U suradnji s Gradom Belim Manastirom će se tijekom 2022. godine raditi na što bržoj izradi projektne dokumentacije i intenzivirati aktivnosti vezane uz projekt kompostane kako bi se potpuno spremno…

Read article

Podjela novih posuda za biološki otpad

Nakon zaprimanja novih 1000 komada, Baranjska čistoća danas je nastavila s besplatnom podjelom posuda smeđe boje koje služe prikupljanju isključivo razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava. Pražnjenje smeđih posuda u okviru projekta ‘Biootpad’ provodi se u tjednom režimu, svakog petka, uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane…

Read article