Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada

Svi korisnici usluga Baranjske čistoće koji se još uvijek nisu izjasnili o broju odvoza miješanog komunalnog otpada koji odgovara njihovim vlastitim potrebama ili žele izmijeniti trenutne podatke, od sada i ovim putem mogu preuzeti Izjavu o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada. Navedena Izjava predstavlja obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o…

Read article

Obilazak i predavanje za srednjoškolce

Danas u prijepodnevnim satima, Baranjsku čistoću posjetili su učenici belomanastirske Druge srednje škole na čiju su inicijativu upućeni prvenstveno u projekte vezane uz biotopad i buduće postrojenje za bioreaktorsko kompostiranje biorazradivog otpada. Nakon upoznavanja i uvodnog predavanja direktora Damira Paulića u prostoru sjedišta tvrtke, organiziran je prijevoz i obilazak belomanastirskog Gradskog odlagališta otpada i reciklažnog…

Read article