Baranjska čistoća na međunarodnoj konferenciji

U okviru 11. Međunarodne konferencije o zaštiti okoliša, koja se u organizaciji tvrtke Business Media Croatia i časopisa Tehnoeko između 5. i 7. lipnja održala u Poreču, a na kojoj su između tristotinjak sudionika prisustvovali i predstavnici Baranjske čistoće, izlaganje na temu ‘Upravljanje sortirnicom – Viša razina sortiranja i odvajanja otpada’ održao je direktor Damir…

Read article