Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/2022), obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku u našim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti: putem pošte…

Read article