Uskoro dodatna posuda za odvajanje otpada

U okviru daljnjeg razvoja projekta ‘Biootpad’, koji se odnosi na prikupljanje biološkog razvrstanog komunalnog otpada, Baranjska čistoća uskoro će korisnicima koji već posjeduju te kojima će tek biti isporučena smeđa posuda, uz nju omogućiti preuzimanje dodatne posude zapremnine do 10 litara. U cilju olakšavanja odvajanja biootpada u kućanstvu, nova posuda poslužit će kako bi se…

Read article