Novi projekt u Belom Manastiru – biorazgradivi kuhinjski otpad

U nastavku razvijanja aktualnog projekta ‘Biootpad’, Baranjska čistoća će uskoro pokrenuti pilot projekt vezan uz biološki razvrstani komunalni otpad. Određenom broju korisnika, za početak samo s područja grada Belog Manastira, bit će isporučena nova posuda smeđe boje koja će služiti prikupljanju isključivo biološkog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava. Nakon isporuke…

Read article