Zapisnik o poništenju postupka jednostavne nabave-BN-1-2018