Općina Kneževi Vinogradi – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada