Općina Darda – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada